#lähiöfest
paikallisuuden
puolesta

Mitä on Kaupunkioppi?

  • 18.9.2019


Kuuleeko kaupunki – koululaiset tulevat! Lähiöfest2019-vuoden isoin projekti Kaupunkioppi – City Learning on käynnistetty neljässä kaupungissa 15 eri toimijan ja asiantuntijan kanssa.  Lähiöfest-viikon uudenlaisiin oppitunteihin osallistuu oppilaita Espoon ja Helsingin peruskouluista.

Julkistimme Kaupunkioppi – City Learning -projektin 17.9. Helsingin Kaupungintalolla Lähiöfest2019-kumppaneitten ja koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Samana aamuna kerroimme projektista Ylen aamu-tv:ssä Tiistilän koulun opettajan ja oppilaiden kanssa. Tässä tiedotteemme!

Kaupunkioppi opettaa lapsille ja nuorille paikallisvaikuttamista

Kaupunkioppi on pilottihanke, jossa koululaiset pohtivat yhdessä kaupunkialan ammattilaisten ja yritysten kanssa kaupunkiin ja lähiympäristöön liittyviä kysymyksiä.

“Koulut ovat keskeisessä asemassa siinä, miten rakennetaan hyvää paikallisuutta. Kaupunkioppi auttaa koululaisia ymmärtämään, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä”, kertoo Katja Lindroos, Lähiöfestin tuottaja, Urban Practicesta.

Keskustelu kaupunkien tulevaisuudesta kuuluu kaikille, ja sitä tulisi käydä ennen kaikkea ihmisten kotinurkilla, naapurustoissa. Koulut ovat naapurustojen keskeisiä paikkoja, joissa keskustelua lähiympäristössä voisi käydä nykyistä paljon enemmän. Tästä lähtökohdasta Katja Lindroosin ja Ramon Maronierin vetämä yritys Urban Practice kehitti konseptin Kaupunkioppi (eng. City Learning) – kaupunkialan ammattilaisten ja koululaisten yhteisen työpajan, jossa pohditaan oman lähiympäristöön liittyviä kysymyksiä, ongelmia ja ratkaisuja. Kaupunkioppia testataan tänä vuonna Urban Practicen tuottaman Lähiöfestin yhteydessä.

“Lähiöfestin tapahtumien ytimessä ovat aina olleet koulut. Kun kaupungit kasvavat, ne myös erilaistuvat. Koulut ovat paikkoja, joissa voi helpoiten tavoittaa naapuruston asukkaat. Siksi oli luonnollista ideoida, miten kouluissa voisi vaikuttaa lähiympäristöön entistä enemmän”, sanoo Katja Lindroos.

Kaupunkioppi-työpajoja on testattu keväällä 2019 neljässä koulussa Espoossa, Kauniaisissa ja Riihimäellä. Työpajat on järjestetty alakoululaisista 3.- ja 4.-luokille sekä yläkoululaisista 7.- ja 8.-luokkalaisille. Yhteistyökumppaneita työpajoissa ovat olleet muun muassa Innovarch, NCC, Arkkitehtuurimuseo, K-market ja K-ryhmä, Maptionnaire, Treamer sekä Espoon ja Riihimäen kaupunkisuunnittelijoita. Lisäksi pajoissa on ollut mukana katutaiteilija Jesse Pasanen ja ympäristömuotoilija Niko Riepponen. Kaupunkialan ammattilaiset ovat olleet työpajoista innostuneita.

“Lähiöt kaupungistuvat, ihmiset asuvat niissä yhä tiiviimmin ja usein unohdetaan nuorten oma ääni. Nuorilla on hyviä ideoita ja heille pitäisi antaa oikeasti mahdollisuus osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun”, sanoo Tero Lilja NCC:ltä.

Opettajilta hyvää palautetta Kaupunkiopista

Uusi opetussuunnitelma on antanut kouluille mahdollisuuden entistä laaja-alaisempaan ja innovatiivisempaan opetukseen. Katja Lindroos sanoo, että yksi idea Kaupunkiopissa on toimia koulujen ilmiöoppimisen tukena. Kaupunkioppi-työpajat on suunniteltu oppilaslähtöisesti: työpajojen kesto on riittävän lyhyt, materiaalit ovat valmiina ja paja rakentuu pelillisesti.

“Työpajoissa koululaiset tutustuvat kartan äärellä erilaisiin kaupunkiympäristön teemoihin ja lopuksi he saavat leikkiä Juniori Pormestaria ja päättää, mikä lisäisi eniten viihtyvyyttä ja mille kannattaisi antaa eniten rahaa. Tämä on samalla pienimuotoinen lobbausleikki koululaisten ja eri alojen ammattilaisten kesken. On hyvä, että lapset oppivat samalla myös päätöksentekoa”, Lindroos sanoo.

Oppilaat ja opettajat ovat ottaneet Kaupunkioppi-työpajat kiinnostuneina vastaan. Ne tuovat vaihtelua tavalliseen arkeen ja eri alojen asiantuntijoiden kautta oppilaat saavat uusia näkökulmia.

“Lähiseudun ongelmat ja niiden ratkaisukeinot tulevat tutuiksi. Kaupunkiopissa on hienoa oppilaslähtöisyyttä. Tällaisia työpajoja kannattaa järjestää, jotta oppilaiden ääni kuuluu jatkossa yhä paremmin”, sanoo opettaja Eini Aho Tiistilän koululta Espoosta.

Syksyllä 2019 Lähiöfestin Kaupunkioppi-työpajat jatkuvat erilaisina oppimiskokemuksina kaupunkitilassa. Koululaiset tekevät yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviä muun muassa rakennustyömaalla, laboratorioissa, koekeittiössä ja Aalto-yliopiston Living+-tiloissa sekä julkisissa liikennevälineissä ja kaduilla.

 

Kaupunkioppi-julkistustilaisuus 17.9.2019 / kuva: RM

 

Syksyn Kaupunkioppi-työpajojen tarkempi ohjelma päivitetään Lähiöfestin sivuille:
http://www.lähiöfestivaali.fi/kaupunkioppia-lahiofestilla-23-27-9/

Kaupunkioppi-työpajat, yhteistyökumppanit ja koulut vuodelle 2020 ovat parhaillaan suunnitteilla ja kontaktointi on käynnissä.

Lisätietoja:
Katja Lindroos, Urban Practice Oy & Lähiöfest
katja@lahiofest.fi
p. 050 354 1411

Heidi Kalmari, viestintäasiantuntija, Kaupunkioppi & Lähiöfest
kaupunkioppi@lahiofest.fi
p. 050 501 9008

Lähiöfest on tapahtuma ja puheenvuoro paikallisuuden puolesta, tapa luoda yhteistyötä ja tehdä kokeiluja kaupungissa. Kaupungistumisen myötä paikallisuuden merkitys korostuu ja keskustelu tulevaisuuden kaupungeista kuuluu kaikille. Parhaiten se onnistuu siellä, missä ihmiset asuvat – heidän omissa naapurustoissaan. Lähiöfestiä tuottaa Urban Practice Oy. Vuonna 2019 Lähiöfest on levittäytynyt Espooseen, Kauniaisiin ja Riihimäelle.