#lähiöfest
paikallisuuden
puolesta

Suunnittelukilpailu koululaisille käynnissä

  • 23.5.2019

Päivänkehrän koulu Espoossa, ympäristösuunnittelu Innovarch / kuva: Innovarch


Tunnista, oivalla ja tee -innovaatiokilpailun tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan ympäristöään ja myös vaikuttamaan siihen. Kilpailun on käynnistänyt Lähiöfest-pääyhteistyökumppani Innovarch, ja arkkitehtuuritoimisto tarjoaa osallistujille eli koululaisille myös ainutlaatuista sparrausta.

Rakennettu ympäristö tarkoittaa kaikkea ihmisen rakentamaa, kuten rakennuksia ja infrastruktuuria. Se on elementti, joka on päiväisessä läsnä ja vaikuttaa meihin monilla tasoilla. Juuri sen takia sitä tulee tarkastella ja arvioida kriittisesti.

Tule mukaan >>> suoraan ilmoittautumiseen

”Millä eri tavoin rakennettu ympäristö meihin vaikuttaa? Keksitkö esimerkkejä?”
”Tuleeko sinulle mieleen joku tilanne, jolloin rakennettu ympäristö on vaikuttanut sinuun voimakkaasti?”

Rakennetun ympäristön havainnointi ja ymmärtäminen toistuvat Lähiöfestin pääviikolla järjestettävässä koululaisten innovaatiokilpailussa. Kilpailu tähtää ympäristön krtiittiseen tarkasteluun sekä luovan työskentelyn kautta oivaltamiseen. Kilpailu tullaan järjestämään 23.–29.9.2019 välisenä ajankohtana Espoossa ja se toteutetaan pajatyöskentelynä tiimeissä. Kilpailu vaatii noin yhden koulupäivän verran aikaa. Luokan kaikkien oppilaiden ei välttämättä tarvitse osallistua kilpailuun, vaan luokalta voidaan valita omat edustajat mukaan. Syyslukukauden 2019 alkupuolella tiimeillä on aikaa valmistautua kilpailuun miettimällä sopivaa aihetta, sekä kehitellä ideaa, jonka he aikovat kilpailun aikana toteuttaa.

Kilpailutehtävä

Tunnistakaa epäkohta ympäristöstänne

Etsi ympäristöstäsi epäkohta, tai monia, joista valitset yhden jatkokehittelyä varten. Ota valokuvia epäkohdasta, tai dokumentoi sitä haluamallasi tavalla. Epäkohta voi sijaita oppimisympäristössäsi, esim. koulussa tai koulun pihalla tai vaikka koulumatkalla. Epäkohdan tulee olla jotakin konkreettista ja liittyä tilaan, paikkaan, tai ympäristöön. Näiden raamien puitteissa se voi olla skaalaltaan tai olemukseltaan mitä vain. Mieti syitä miksi koet valitsemasi epäkohdan epäkohtana? Miksi kiinnitit siihen huomiosi? Onko se esimerkiksi huonosti toimiva, tylsä tai epäkäytännöllinen tai epähoukutteleva? Herättääkö se jotakin negatiivisia tunteita tai vaikeuttaako se toimintaa, koulutyöskentelyä tai oppimista? Olisiko epäkohtaan olemassa parempi tai innostavampi ratkaisu?

Luokaa ratkaisu epäkohdan poistamiseksi tai korjaamiseksi

Miettikää, mitä epäkohdan poistamiseksi tai korjaamiseksi voisi tehdä ja esittäkää ratkaisunne parhaaksi katsomallanne tavalla.

Kilpailualue

Kilpailualuetta ei ole tarkasti rajattu ja se tarkentuu lähempänä kilpailuajankohtaa. Ehdotuksen tulee kuitenkin sijaita julkisessa tai puolijulkisessa tilassa, kuten koulussa, koulun pihalla tai julkisessa kaupunkitilassa. Pohdi: ”Mitä tarkoitetaan julkisella, puolijulkisella ja yksityisellä tilalla?”

Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kaikki kilpailuehdotukset valokuvataan ja laitetaan näytteille Vahasen verkkosivuille. Mahdollisesti kilpailuehdotuksista kootaan myös näyttely. Mikäli ehdotusten puitteessa on mahdollista, toteutamme osasta ehdotuksia virtuaaliset 3D animaatiot.  Kilpailu ratkaistaan Lähiöfest-viikon jälkeen. Kilpailun tuomaristoon kuuluu Innovarchin, Vahasen ja Lähiöfest-organisaation jäseniä. Kaikki ehdotukset arvioidaan sanallisesti.

Palkinnot

Vahanen tulee lahjoittamaan palkintosumman 2000 euroon asti. Osallistujat opettajineen saavat itse pohtia palkinnon itselleen ja luokalleen. Tämä voi olla esimerkiksi retki johonkin ajankohtaiseen kohteeseen.

Kilpailuehdotusten arviointiperusteet

Arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin näkökohtiin (ilman tärkeysjärjestystä):

  • Innovatiivisuus
  • Ratkaisun toimivuus
  • Keväällä opittujen teemojen soveltaminen
  • Ryhmätyöskentely
  • Tehtävään paneutuminen
  • Prosessissa oppiminen ja kehittyminen
  • Oivaltava esitystapa
  • Ekologisuus ja vastuullisuus
Esitystapa

Oma kilpailuehdotus toteutetaan ehdotuksen luonteelle soveltuvalla tekniikalla. Toteuttamistapoja voivat olla esimerkiksi pienoismalli, animaatio, piirros, maalaus, videoteos, tai yhdistelmä näistä. Vahanen tarjoaa työskentelymateriaalit. Julkaisemme ”materiaalipankin” ja tarkemmat esitystapaohjeet syyslukukauden 2019 alussa, jotta oppilailla on aikaa kehitellä ideansa esitystapaa. Ohjaamme osallistujia materiaalin käytössä kilpailun aikana.

Tule mukaan >>> lisätietoja ja ilmoittautumislomake