#lähiöfest
paikallisuuden
puolesta

Lähiöfest2019-kumppanit julki

  • 11.10.2018

Kuva: Seppo Hilpo (1971)


Seuraavan Lähiöfestin suunnittelu on käynnistynyt. Mukaan on lähtenyt neljä kaupunkia ja kolme pääyhteistyökumppania. Millainen on Lähiöfestin taustalla oleva yhteistyömalli?

Lähiöfest2019 matkaa yhteensä neljään kaupunkiin: Espooseen, Riihimäelle, Kauniaisiin ja Helsinkiin. Toisin kuin kahtena aikaisempana kertana, Lähiöfest ei pysy vain yhden kaupungin rajojen sisällä. Laajentumisesta avautuu uusia mahdollisuuksia oppia ja jakaa kokemuksia. Keväällä 2019 järjestetään tapahtumat Riihimäellä ja Kauniaisissa ja syyskuun lopussa Espoossa kokonainen Lähiöfest-viikko, joka ulottuu myös Helsingin puolelle.

Lähiöt kuuluvat kaikkien tontille

Lähiöfest ei syntynyt “tilaustyönä” vaan omana aloitteena. Sitä lähdettiin tekemään vuonna 2015

paikaksi keskustelulle kaupunkien tulevaisuudessa paikoissa joissa kaupunki muuttuu.

Lähiöt eivät ole yhden sektorin tontilla eikä niiden kysymyksiä ratkota yhdenkään sektorin toimesta yksin. Siksi tavoitteena oli tuoda yhteen päättäjiä, kuntien työntekijöitä, suuryrityksiä, yliopistoja, yhdistyksiä, pienyrittäjiä, asukkaita kuin vapaita ryhmiä ja kaupunkiaktivistejakin.

Koska toimijat ovat erilaisia, aiheita tuodaan esiin erilaisilla tavoilla. Lähiöfestin ohjelmaan kuuluu seminaareja ja työpajoja pop-up-ravintoloita ja placemaking-kokeiluja sekä kouluyhteistyötä ja yliopistokurssejakin. Lähiöfestillä haetaan tapoja saada aikaan yhteistyötä, jota ei itsestään tapahdu osapuolten välille jotka eivät muutoin kohtaa.

Kaikki toimijoita, kaikki tekevät

Koska lähiöt kuuluvat kaikille, on kaikilla myös niille annettavaa. Lähiöfestillä yksikään kumppaneista ei ole “vain” sponsori (lue lisää yrityksemme tavasta rakentaa kumppanuuksia), vaan jokainen on myös sisällön tuottaja. Kumppanit tuovat oman asiantuntemuksensa niihin aiheisiin, jotka ovat lähiöiden kannalta olennaisia. Lähiöfest tarjoaa kumppaneille mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia tekemisen tapoja ja liittyä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.

Kaupunkien roolina on olla ennen kaikkea mahdollistaja.

Kaupungit avaavat Lähiöfestillä tiloja kohtaamispaikoiksi ja madaltavat kynnystä varsinkin asukkaille toteuttaa omia aktiviteetteja. Samalla kaupungit voivat etsiä keinoja tehdä isoista tavoitteista, kuten kestävästä kehityksestä tai osallisuudesta, konkreettisempaa ja paikallisesti merkityksellisempää.

Lähiöfest tuotetaan 20/80-mallilla: 20 prosenttia festivaalin omasta budjetista on julkiselta ja 80 prosenttia yksityiseltä sektorilta. Lähiöfestin tuotantobudjetin lisäksi kumppanit toteuttavat omia projektejaan ja tuovat organisaatioittensa kautta viestintä- ja henkilöresursseja, mikä paitsi lisää festivaalin vaikuttavuutta myös rakentaa pohjaa avausten ja kokeiluiden jatkuvuudelle.

Kaupunkien ja pääyhteistyökumppanien lisäksi Lähiöfestiin voivat liittyä sisältökumppaneiksi erilaiset yleishyödylliset toimijat ja paikallisyhteisöt. Festivaali on alusta myös pienyrityksille ja hyväntekeväisyysjärjestöille esitellä osaamista ja toimintaansa. Näille toimijoille osallistuminen on maksutonta.

Lähiöfest on festivaali naapurustojen puolesta ja puheenvuoro paikallisuudelle. Sen erilaisia kumppaneita yhdistää yhteinen tavoite: tehdä parempaa kaupunkia siellä missä ihmiset asuvat.

Lähiöfest2019-kumppanit

(10.10.2018 mennessä sovitut)

Isäntäkaupunki / Host City – Espoon kaupunki

Tapahtumakaupungit / Event Cities – Riihimäen kaupunki ja Kauniaisten kaupunki

Pääyhteistyökumppanit / Main Partners – Innovarch, K-Market, NCC

Sisältökumppanit / Content Partners – Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo

Lisää kumppaneita julkistetaan vuoden 2018 lopulla ja vuoden 2019 aikana