#lähiöfest
paikallisuuden
puolesta

Kaupunki-ilmiö kouluihin

 • 8.5.2019


Miten oppisimme kaupungista? Voisiko kaupungistumisesta ja paikallisuudesta oppia enemmän jo peruskoulussa? Ja voisiko oppiminen tapahtua keskellä kaupunkielämää? Sitä lähdetään kokeilemaan toukokuussa, kun Lähiöfest menee kouluun.

Lähiöfest on ensimmäisestä vuonna 2015 järjestetystä festivaalista lähtien ollut tiiviisti tekemisissä koulujen ja oppimisen kanssa. Monet projektit on toteutettu yhdessä koulujen ja oppilaitosten kanssa, ja koululaiset ja opiskelijat ovat itse olleet tekemässä ohjelmaa. Koulut kokoavat omissa naapurustoissaan yhteisöjä ja toimivat jo itsessään kohtaamispaikkoina. Siksi paikallisuutta on hyvä lähteä vahvistamaan koulujen kautta.

Vuonna 2019 yhteistyö koulujen kanssa nousee uudelle tasolle.

Lähiöfestin aikana käynnistetään “City Learning” -projekti, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä koulujen opettajien ja oppilaiden sekä Lähiöfestin moninaisen kumppanijoukon kanssa “kaupunki-ilmiötä”.

Ilmiölähtöisyys on Suomen koulujen uudessa opetussuunnitelmassa, ja sillä pyritään antamaan lapsille ja nuorille kykyjä hahmottaa kysymyksiä sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat: monimuotoisina ja -alaisina. Kaupunki on hyvä esimerkki ilmiöstä, jota on mahdoton ymmärtää tarkastelemalla vain yhtä asiaa kerrallaan.

“City Learningissä” ei pyritä tekemään yhtä oppimateriaalia kaikille kouluille, vaan löytää tapoja miten kaupungistuvan maailman teemat ja paikallisuus saadaan lähemmäksi koulua: miten kaupunki voisi olla oppimisympäristönä kouluille ja miten kaupungissa toimivat eri tahot – kaupunkien toimialat, yritykset, yhdistykset ja tutkimuslaitokset – voisivat olla koulujen tukena ja antaa asiantuntemustaan opettajille niiden valmistaessa lapsia ja nuoria kaupungistuvaa maailmaa varten.

Kaksivaiheinen kokeilu Lähiöfestin aikana

Kokeilu alkaa toukokuussa kouluissa järjestettävillä työpajamaisilla oppitunneilla. “Juniori Pormestari” -työpajoissa oppilaat saavat olla kotikaupunginosansa päättäjiä ja ratkaista sen kiperiä, keskenään hyvin erilaisia kysymyksiä.

Ratkaisuja varten he tapaavat asiantuntijoita, joiden opastuksella he pääsevät ideoimaan niin rakennusten uudiskäyttöä ja pyöräreittejä kuin vaikka katutaidetta ja kaupunkiviljelyä. Koska junioripormestareidenkin on yritettävä tehdä päätöksiä, oppilaat saavat työpajan jälkeen pohdittavakseen, miten he käytössään olevat “rahat” jakaisivat. Kyse on tässä vaiheessa enemmän harjoituksesta valintojen tekemiseen kuin tarkasta budjetoinnista, mutta kokeilun kautta etsitään tapoja myös tehdä osallistuva budjetointi tutuksi nuorille.

Syksyllä Lähiöfest-viikolla toteutetaan kokeilun toinen osa, jossa oppilasryhmät pääsevät oppimaan erilaisissa paikoissa kirjaimellisesti kaupunkiympäristössä. Oppitunnit tiloineen ovat Lähiöfestin eri kumppaneiden tarjoamia, ja niitä järjestetään 23.–26.9. (ma-to) noin puolen päivän mittaisina. Yhden opettajan ryhmälle on siis yksi puolen päivän mittainen oppitunti yhtenä kyseisen viikon päivistä – lisäksi kaikki kokeiluun osallistuvat ryhmät kutsutaan yhteiseen tapaamiseen heti viikon alussa maanantaiaamuna.

HUOM. Opettajat! Haku syksylle on parhaillaan kouluille auki. Jos olet kiinnostunut ja haluat kuulla lisää, lähetä yhteystietosi lomakkeella tai sähköpostitse info(at)lahiofest.fi

Mukaan lähteneet koulut ja asiantuntijat

Keväällä 2019 “City Learning” -kokeiluun osallistuvat koulut:

 • Mainingin koulu, Espoo
 • Tiistilän koulu, Espoo
 • Mäntymäen koulu, Kauniainen
 • Peltosaaren koulu, Riihimäki

“Juniori Pormestari”-työpajoihin tuovat asiantuntemusta:

 • Espoon kaupunki (kaupunkisuunnittelu ja kaupunkiviljely)
 • Riihimäen kaupunki (kaupunki- ja liikennesuunnittelu)
 • Innovarch (arkkitehtuuri)
 • K-Market (kauppa ja palvelut)
 • NCC (aluesuunnittelu ja käyttötarkoituksen muutokset)
 • Maptionnaire (digitaalinen osallistuminen paikan suunnitteluun)
 • Treamer (digitaaliset ratkaisut paikalliseen työnhakuun)
 • Arkkitehtuurimuseo (rakennusperintö)
 • Katutaiteen tekijä Pete “Hende” Nieminen (omaehtoinen tekeminen)
 • Katutaiteen tekijä Jesse Pasanen (omaehtoinen tekeminen)

 

City Learning on Urban Practice Oy:n käynnistämä projekti oppimisesta kaupungistuvaa maailmaa varten. Sen ensimmäiset kokeilut toteutetaan osana Lähiöfest2019-tapahtumaa ilman erillisrahoitusta. Asiantuntemusta ja fasiliteetteja tuovat festivaalin eri yhteistyökumppanit. Kokeilujen seurannan lisäksi haetaan kokemuksia ja oppeja jo kouluissa tehtävästä kehitystyöstä ilmiöpohjaisen oppimisen ja kaupungistumisen teemojen parissa. Vuoden 2019 lopussa julkaistaan kokeilujen yhteenvetoraportti. Ensimmäiset kokemukset jaetaan jo Lähiöfest-viikolla Espoossa 23.–29.9.2019 – erityisesti 27.9. pääseminaarissa “People-Driven City”. 

Lisätietoja: info(at)lahiofest.fi